Zde si můžete prohlížet odborné texty týkající se dítěte předškolního věku. Autory jsou lidé specialozovaní na problematiku výchovně-vzdělávacích oblastí předškoláka. Texty jsou určeny jak padagogům, tak širší veřejnosti, studentům i rodičům. Texty nelze bez písemného svolení autorů dále využívat.
Budeme rádi pokud i Vy umožníte zpřístupnění Vaší práce na tomto místě (pokud máte zájem pište zde).

Včelka

Seznam

Úroveň grafomotoriky dětí s vývojovou dysfázií v předškolním věku

  • Bakalářská práce. Autor: Barbora Aujezdská. Vedoucí práce: PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Stáhnout (DOC, 0,3 MB)

Prevence specifických poruch učení

  • Bakalářská práce. Autor: Sylvie Sedláčková. Vedoucí práce: doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph. D.
  • Stáhnout (DOC, 1 MB)

Připravenost předškolních dětí na vstup do první třídy

  • Bakalářská práce. Autor: Veronika Hasalová. Vedoucí práce: doc. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Stáhnout (DOC, 11,6 MB)

Postoje rodičů žáků prvního stupně základní školy k narušené komunikační schopnosti

  • Diplomová práce. Autor: Bc. Lenka Válková. Vedoucí práce: PhDr. Ilona Bytešníková, Ph. D.
  • Stáhnout (PDF, 1,02 MB)

Logopedická intervence u žáků se specifickými poruchami učení

  • Bakalářská práce. Autor: Vladěna Pivoňková, DiS. Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Barbora Bočková.
  • Stáhnout (DOC, 0,2 MB) + přílohy (DOC, 1,42 MB)
Reklama

Creative Commons License
Včelička by Vladimír Tesar, Martin Zupka, Vojta Krizek is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.vcelicka.cz