Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávácí práci s dětmi v mateřské škole
Vyšehradská 320/49, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha
e-mail: info@vcelicka.cz, ISSN 1804-3674

Redakce

Mgr. Vladimír Tesař
e-mail: tesar@vcelicka.cz
Mgr. Helga Hrabincová
hrabincova@vcelicka.cz
Mgr. Michal Filip
e-mail: filip@vcelicka.cz
e-mail: redakce@vcelicka.cz

Redakční rada

PaedDr. Vladimíra Hornáčková
PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D.

Odborná konzultace

Mgr. Martina Kupcová
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
oddělení předškolního vzdělávání
PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D.
Koťátková Soňa, PaedDr., Ph.D.

Reklama

Creative Commons License
Včelička by Vladimír Tesar, Martin Zupka, Vojta Krizek is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.vcelicka.cz