= Pokyny k práci, úvodník, sedm cvičení, písnička, básnička, rýmovačky a jazykolamy, pohádka, komiks a poznámkový list.

Každé cvičení má dvě části: pokyny pro pedagoga a pracovní plochu pro děti.

Včelka

Pokyny ke cvičení jsou barevně rozděleny na části
a/motivační = návrh motivace
b/didaktickou = návrh didaktiky
c/hodnotící = návrh hodnocení
d/pohybovou = návrh na pohybovou aktivitu.

Souhrn cvičení zajištuje fixaci, pochopení-vhled-zažití vzdělávacího záměru, návaznost a vytváření podmínek pro konkrétní i celkové porovnání a hodnocení.
Cvičení gradují v podobě dalších her/cvičení (poznávací, pohybové, dramatizace atd.) v rámci jednoho zadání.
Cvičení postavená na těchto základech vedou dítě ke správnému pochopení obecných přírodních zákonitostí a jevů a tím napomáhají k vytváření klíčových kompetencí dítěte.

Pohádka, písnička a komiks nabízejí hru s mateřštinou, přičemž nárok na aktivitu je přenášen na dítě.
Písnička je návrhem podkladu k hudebně-pohybové výchově.
Komiks plní úlohu motivační, prožitkovou, přispívá k identifikaci s vhodným chováním v nebezpečných situacích.
Poznámkový list obsahuje kolonku pro každé cvičení ve cvičebnici Včelička. Slouží k záznamům pedagoga o práci a chování dítěte.

Listy s angličtinou, nenáročnou na jazykové vybavení pedagoga, jsou volně ke stažení na internetových stránkách (zde).
Pro kvalitní výuku anglického jazyka s pedagogem ovládajícím angličtinu NENÍ tento materiál dostačující.

Reklama

Creative Commons License
Včelička by Vladimír Tesar, Martin Zupka, Vojta Krizek is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.vcelicka.cz