Práce se Včeličkou =
Včelka

= přehledný náhled na aktuální úroveň dítěte a jeho další schopnost rozvoje
= umožnění včasné diagnostiky
= efektivní výchovně-vzdělávací jádro vlastního školního programu
= vyrovnává a stabilizuje psychosociální podmínky ve třídě
= zjednodušuje komunikaci směrem k rodičům dítěte
= usnadňuje předávání informací o dítěti v rámci školky i jiných institucí
= napomáhá strukturovat denní program dítěte
= zjednodušuje odborné vedení dítěte z dlouhodobého hlediska

Cvičení nejsou vázána na pořadí, ve kterém by měla být zpracovávána. Případná stagnace dítěte na určitém typu cvičení je včasným varovným signálem.
Včelička zůstává v průběhu celého roku ve školce a dítě ji odnáší domů jen se svolením pedagoga.
Včelička plnohodnotně funguje jen tehdy, pokud ji má každé dítě v kolektivu - Včelička se po vyplnění stává portfoliem dítěte.

Systém práce

a/ Dítě
- plní zadání samostatně
- na tomtéž zadání pokračuje ve spolupráci (dětská skupina)
- prožije totéž nebo odpovídající zadání formou pohybové aktivity.
b/ Dítě zadání opakuje s časovým odstupem a jinou barvou pastelky.
c/ Dítě je vyzýváno ohodnotit svůj výkon s pozitivní korekcí ze strany pedagoga.
d/ Pedagog pravidelně seznamuje rodiče s výkonem dítěte.
e/ Dítě nikdy nepracuje se cvičebnicí svévolně a bez dohledu.

Reklama

Creative Commons License
Včelička by Vladimír Tesar, Martin Zupka, Vojta Krizek is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.vcelicka.cz