Proč by mělo Vaše dítě pracovat se Včeličkou?

A. Včelička bude portfoliem Vašeho dítěte - tedy zrcadlem jeho rozvoje a stavu.
B. Umožní mu lepší zvládnutí dalšího vzdělávání.
C. Umožní Vám sledovat v reálném čase jeho pokroky.
D. Umožní pedagogovi včasnou diagnostiku případných nežádoucích jevů.
E. Poskytne Vám jednoduché srovnání s ostatními dětmi v rámci kolektivu.
F. Přináší Vám inspiraci pro hru s dítětem v domácím prostředí.
G. Děti práce se Včeličkou baví.

Včelka
Jak pracuje se Včeličkou dítě?

Dítě začíná pracovat individuálně, hrou na pracovním listu ve Včeličce. Děti pracují společně po dobu cca 20 minut dle pokynů pedagoga. Následně pracuje dítě na téže úloze v prostoru ve skupině, a to formou pohybové hry, dramatizace apod. Tento režim (individualiza­ce/grafické cvičení – socializace/po­hybové cvičení), který je shodný pro většinu cvičení, umožňuje zažít a fixovat daný výchovně-vzdělávací cíl.

S časovým odstupem následuje opakování aktivit na pracovním listu ve Včeličce. Dítě provádí cvičení s jinou barvou pastelky, a tak samo poznává, jak zadání pochopilo, a je vedeno k nápravě nedostatků předchozího zápisu.
Po ukončení cvičení se dítě podílí na hodnocení úkolu společně s pedagogem a ostatními dětmi.

Kompletní náplň ročníku Včeličky je orientována na rozvoj:

* zrakově-motorické koordinace; * rozlišování tvarů a barev;
* orientace v prostoru a na ploše; * poznávání vztahů mezi předměty a jevy;
* sluchového vnímání, porozumění mluvenému slovu; * grafomotorické dovednosti (vyzrávání laterality);
* elementárních početních schopností; * pozornosti, paměti, soustředění a řeči;
* abstraktního myšlení, vyjádření představ, pocitů; * estetického cítění a mezilidské citlivosti.

Reklama

Creative Commons License
Včelička by Vladimír Tesar, Martin Zupka, Vojta Krizek is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.vcelicka.cz